Vrste ogrevalne toplotne črpalke

Ogrevalne toplotne črpalke zrak/voda – Tudi hladen zrak je poln energije, ki ga lahko koristijo ogrevalne toplotne črpalke. Zrak je neizčrpen vir energije in je povsod na voljo. Najsodobnejše izvedbe ogrevalne toplotne črpalke zrak/voda omogoča ogrevanje tudi pri zunanji temperaturi do – 25 °C. To je investicijsko najcenejša vrsta ogrevalne toplotne črpalke, enostavna in poceni sta tudi montaža in vzdrževanje. Ogrevalne toplotne črpalke zrak/voda se običajno projektirajo tako, da samostojno pokrijejo vse toplotne izgube objekta do zunanje temperature – 5 °C. Pod to mejo lahko ogrevalne toplotna črpalka deluje skupaj z drugim ogrevalnim virom.

Ogrevalne toplotne črpalke

Primer: Zrak/voda

Ogrevalne toplotne črpalke voda/voda – Toplota podtalnice je zelo ugoden energijski vir za izkoriščanje ogrevalne toplotne črpalke. Prednost te vrste ogrevalne toplotne črpalke je sorazmerno konstanten temperaturni nivo, ki je približno med +7 in +12 °C. Podtalnica je torej zaradi relativno visoke temperature idealen vir toplote, saj z njo dosegamo visoka grelna števila.

Ogrevalne toplotne črpalke zemlja/voda – Ogrevalne toplotne črpalke zemlja/voda izkoriščajo toplotno energijo, shranjeno v kameninah oz. v zemlji. Tam je uskladiščena velika količina sončne energije, ki jo lahko izkoristimo za ogrevanje hiše in/ali sanitarne vode. Količina energije, ki jo lahko odvzamemo zemlji je odvisna od sestave tal, moči TČ in načina izkoriščanja.

Ogrevalne toplotne črpalke zemlja/voda in zrak/voda = hibridne toplotne črpalke – Ogrevalne toplotne črpalke zemlja/voda in zrak/voda izkoriščajo toplotno energijo tako okoliškega zrak ali toploto pridobljena iz zemlje (geosonda ali zemeljski kolektor). Združujejo lastnosti toplotnih virov, ki jih uporabljajo ogrevalne toplotne črpalke zrak/voda in zemlja/voda.