Revizija

Kvalitetna notranja revizija za varno in učinkovito poslovanje organizacij

Pri proračunskih uporabnikih je notranja revizija temeljnega pomena, saj zagotavlja neodvisna zagotovila in priporočila, ki pomagajo varovati organizacijo pred poslovnimi tveganji in izboljšati njeno poslovanje. Notranja revizija ni enakovredna notranji policiji. Zato je bistveno, da vsak proračunski uporabnik uporablja notranje revizijske storitve in s tem zmanjšuje tveganje svojega poslovanja v …