Delovno pravo

Pravo je sestavljeno iz več vej in eno od njih je delovno pravo. To določa razmerje med delodajalcem in delojemalcem v državi. Kot pravna panoga določa različne zakone, odločbe in judikate. V njej so zapisane pravice, obveznosti zaposlenih in delodajalcev. Mednarodno delovno pravo velja med državami, ki imajo ratificirane konvencije in priporočila. Definira odnose med različnimi akterji, kot so delojemalci, delodajalci in sindikati. Deli se ga na dva področja, ki sta kolektivno in individualno delovno pravo. Prvo se veže na razmerja med delojemalci, delodajalci in sindikati. Drugo pa na individualne pravice zaposlenih in varovanje teh.

Del delovnega prava je tudi pravo delovne varnosti, ki skrbi za urejenost obvez delodajalcev pri zagotovitvi zdravega in varnega delovnega okolja. V Sloveniji je delovno pravo definirano na pogodbenem odnosu med zaposlenim in delodajalcem. Na nivoju države je urejen med socialnimi partnerji, na nivoju podjetja pa med sindikatom ter delodajalcem. Vsako delovno razmerje je definirano na odnosu med zaposlenim in delodajalcem, kjer se zaposleni prostovoljno vključi v delovno organizacijo delodajalca in dela za protiplačilo. Delavec dela odgovorno in po navodilih ter po nadzorstvom delodajalca.

Delovno pravo

Delovno pravo pravi, da ima vsaka vpletena stran pripadajoče pravice in je hkrati dolžna izvrševati predpisane obveznosti. Zakon o delovnih razmerjih pravi, da je delodajalec vsakdo, ki je pravna ali fizična oseba ter drugi subjekti. Ti so lahko državni organi, lokalne skupnosti, podružnice tujih podjetij in diplomatska ter konzularna predstavništva, ki zaposlujejo delojemalca preko pogodbe za zaposlitev. Delovno pravo pravi, da je manjši delodajalec vsak, ki ima zaposlenih največ deset delavcev. Odvetniška pisarna Mihevc in odvetniki se je specializiralo na področju delovnega prava. To se pri njih deli na dva dela: zastopanje delodajalca in zastopanje delojemalca. Pri prvem je potrebno pripraviti splošne in posamične akte, disciplinske postopke, odpovedi, urediti položaj presežnih delavcev in svetovati pri delovnopravnih zadevah. Delovno pravo pri zastopanju delojemalcev pa se tiče denarnih zahtevkov, končanju delovnega razmerja, disciplinskih postopkov, kršitve raznih pravic ter svetovanje.